"És hora d'obrir una nova etapa, presidida pel respecte a la llei i la voluntat de diàleg"

Publicat el 14/10/2019
Miquel Iceta


Avui hem conegut la Sentència del Tribunal Suprem sobre els principals líders del procés independentista.


Aquesta sentencia ha de ser acatada i és, com totes, opinable.

Vivim en un estat de Dret amb separació de poders, i l’actuació del poder judicial es desenvolupa des del respecte als drets i llibertats emparats per la Constitució.

Com ha recordat l’associació Jutgesses i Jutges per a la Democràcia: “el judici s’ha realitzat en condicions de màxima transparència i garantint els drets de totes les parts. Referent a això s’ha practicat un ampli ventall de proves que han estat sotmeses a la contradicció dels i de les intervinents i han estat valorades en la sentència per un tribunal la independència, imparcialitat i nivell tècnic del qual no són qüestionables”.

El Tribunal Suprem ha desestimat la petició de la Fiscalia que instava una condemna pel delicte de rebel·lió, i s’ha inclinat per condemnar nou de les dotze persones sotmeses a judici per un delicte de sedició.

Les persones condemnades tenen dret a recórrer-la davant del Tribunal Constitucional i davant del Tribunal Europeu de Drets Humans, en demostració evident de les garanties del nostre sistema legal.

La llibertat d’expressió i els drets de reunió i manifestació emparen l’expressió pública de les opinions favorables o contràries a aquesta sentència. Drets i llibertats que han d’expressar-se amb el civisme, la tolerància i el respecte que han de caracteritzar la societat catalana.

Pel degut respecte a la separació de poders, rebutgem qualsevol mena de desobediència institucional i qualsevol intent d’enfrontar la legitimitat de les resolucions judicials amb les decisions de qualsevol instància de poder polític. Les institucions representatives han de representar-nos a tots i, per tant, a les diferents opinions que conviuen en la nostra societat.

El judici i la sentència que hem conegut avui, són producte de l’error comès pels dirigents independentistes de saltar-se la llei i d’un fracàs de la política.

És hora de començar a obrir un a nova etapa, presidida pel respecte a la legalitat i a les institucions, i presidida també per una ferma voluntat de diàleg. Un diàleg que pugui recosir la societat catalana i que contribueixi a tancar les ferides profundes provocades pel procés independentista i les seves conseqüències.

El PSC, ferm defensor del diàleg dins la llei, crida a la serenitat i al respecte per les opinions de tots, i esmerçarà tots els esforços per superar aquests moments difícils i per trobar camins d’entesa entre els catalans i amb el conjunt dels espanyols. És per això que treballarem per la convivència en el si de la societat catalana i perquè es retorni a la política per cercar solucions a un problema que és eminentment polític.

DECLARACIÓN DEL PSC ANTE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, 14.10.2019

Hoy hemos conocido la Sentencia del Tribunal Supremo sobre los principales líderes del proceso independentista.

Esta sentencia debe ser acatada i es, como todas las sentencias, opinable.

Vivimos en un estado de Derecho con separación de poderes, y la actuación del poder judicial se desarrolla desde el respeto a los derechos y libertades amparados por la Constitución.

Como ha recordado la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia: “el juicio se ha realizado en condiciones de máxima transparencia y garantizando los derechos de todas las partes. Referente a eso se ha practicado un amplio abanico de pruebas que han sido sometidas a la contradicción de los y de las intervinientes y han sido valoradas en la sentencia por un tribunal la independencia, imparcialidad y nivel técnico del cual no son cuestionables”.

El Tribunal Supremo ha desestimado la petición de la Fiscalía que instaba a una condena por delito de rebelión, y se ha inclinado por condenar a nueve de las doce personas sometidas a juicio por un delito de sedición.

Las personas condenadas tienen derecho a recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en demostración evidente de las garantías de nuestro sistema legal.

La libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación amparan la expresión pública de las opiniones favorables o contrarias a esta sentencia. Derechos y libertades que han de expresarse con el civismo, la tolerancia y el respeto que deben caracterizar a la sociedad catalana.

Por el debido respeto a la separación de poderes, rechazamos cualquier tipo de desobediencia institucional y cualquier intento de enfrentar la legitimidad de las resoluciones judiciales con las decisiones de cualquier instancia de poder político. Las instituciones representativas deben representarnos a todos y, por tanto, a las diferentes opiniones que conviven en nuestra sociedad.

El juicio y la sentencia que hemos conocido hoy son producto del error cometido por los dirigentes independentistas de saltarse la ley y de un fracaso de la política.

Es la hora de empezar a abrir una nueva etapa, presidida por el respeto a la legalidad y a las instituciones, y presidida también por una firme voluntad de diálogo. Un dialogo que pueda recoser a la Sociedad catalana y que contribuya a cerrar las heridas profundas provocadas por el ‘procés’ independentista y sus consecuencias.

El PSC, firme defensor del diálogo dentro de la ley, hace un llamamiento a la serenidad y al respeto por las opiniones de todos, y empleará todos sus esfuerzos a superar estos momentos difíciles y en hallar caminos de entendimiento entre los catalanes y con el conjunto de los españoles. Por ello trabajaremos para la convivencia en el sí de la sociedad catalana y para volver a la política para buscar soluciones a un problema que es eminentemente político.