Pregunta al president de la Generalitat

Publicat el 27/11/2019
Miquel Iceta


Gràcies president,

Molt honorable president de la Generalitat. Permeti’m que, d’entrada, em sumi al reconeixement que ha fet als mestres de Catalunya i també al desig de que ben aviat el Govern subscrit per l’acord entre el PSOE i Unidas-Podemos tiri endavant i puguem comprovar si totes les expectatives es compleixen.


Però la meva pregunta va sobre un altre tema. Hem conegut a través dels mitjans la seva voluntat de convocar una nova reunió de l’espai de diàleg. Ja li dic que nosaltres estem molt satisfets de que així sigui i volíem aprofitar aquesta sessió de control per preguntar-li si hi ha un objectiu concret que com a president vol plantejar en aquesta reunió, si hi ha algun tipus de guió o documentació que ens permeti a tots preparar-la i si pensa fer algun tipus d’esforç de caràcter previ perquè els grups polítics que encara no han participat en aquest espai ho facin en aquesta propera reunió.

*******************

President, Només li voldria preguntar si coneix el document del departament d’Educació fet públic a l’octubre de l’any passat en el que es parla d’una escola plurilingüe.

I només puc que reiterar-li la pregunta que li he fet: si vostè planteja de cara a aquesta nova reunió de l’espai de diàleg algun objectiu concret?, tindrem un guió o alguna documentació previs per estudiar i treballar i que aquesta reunió sigui el màxim de profitosa possible?. I si amb caràcter previ pensa fer algun esforç perquè els partits que encara no s’hi han afegit puguin fer-ho?