Pregunta al president de la Generalitat

Publicat el 11/12/2019
Miquel Iceta


Gràcies, senyor President.

Molt Honorable president de la Generalitat,


Quin és el motiu pel qual no ha està encara aprovat el reglament que desenvolupa les previsions de la Renda Garantida de Ciutadania, el reglament que fixa el procediment per reconèixer el dret a l’assistència sanitària pública de les persones que no incloses en els censos del Servei Català de la Salut o del Sistema Nacional de Salut, el reglament que desenvolupa la llei de comerç, serveis i fires, el reglament que desenvolupa la llei que garanteix els drets de les persones LGTBI, el reglament que desenvolupa la llei d’igualtat efectiva de dones i homes, o el reglament que desenvolupa la llei de finançament del Sistema de Transport Públic de Catalunya?

***********************

President,

Els reglaments són diversos, però la pregunta és una: per què tenen una baixa producció legislativa? Per què no desenvolupen reglamentàriament les lleis a les que s’han compromès? Aquestes que li he citat són lleis una de 2014, dues de 2015 i tres de 2017. I per tant la seva resposta no ens satisfà. No ens queda clar si el motiu és una discrepància de criteris en el si del govern, la consideració que no són temes prioritaris o, senzillament, que no saben com posar-s’hi. No sé quina de les tres possibilitats és pitjor.

Nosaltres li hem citat lleis que tenen un gran interès social. I la manca d’impuls al seu desplegament posa en evidència que potser la prioritat social no entra dins les prioritats del seu govern.

He parlat de reglaments, però hi podria afegir el mapa de prestacions socials pendents o el decret sobre les llistes d’espera que abans ha estat també mencionat.

Massa persones sense ingressos porten esperant l’ajut al que tenen dret. Massa llistes d’espera i llistes massa llargues. Agressions homòfobes sense càstig precisament per la manca de desenvolupament reglamentari de la llei.

M’agradaria President, si podria assumir davant la Cambra un compromís temporal concret per culminar el desplegament reglamentari de les lleis esmentades.