Pregunta al president de la Generalitat

Publicat el 04/03/2020
Miquel Iceta


Gràcies, senyor president.

Molt Honorable president de la Generalitat.

En el marc de la preparació del 8 de març, Dia Internacional dels Drets de les Dones, el grup Socialistes-Units per Avançar vol manifestar, un cop més, el nostre compromís amb la defensa dels drets de les dones i amb les polítiques feministes com a eina imprescindible per avançar cap a una societat lliure de masclisme.

 

Però, president, creiem en canvi que, per al Govern de la Generalitat, la lluita contra la violència masclista no està sent tractada com a prioritat. Li poso alguns exemples:

– Els recursos destinats a polítiques específiques envers les dones és de 10M€, una xifra que ni tan sols recupera la dotació prèvia a les retallades, que el 2010 era quasi de 12M€. – Catalunya té una xarxa d’atenció que arriba només a una de cada deu dones víctimes de violència masclista. Nou de cada deu queden fora de qualsevol tipus d’atenció.

– Les dones que pateixen violència masclista tenen molts problemes per accedir a les indemnitzacions que la Generalitat preveu per aquests casos. Entre 2015 i 2019 només 91 dones han rebut aquesta ajuda, i en el mateix període hi ha hagut 7.000 sentències condemnatòries per violència masclista i 60.000 denúncies.

– Els nous recursos que el Govern de la Generalitat ha anunciat sortiran majoritàriament dels recursos del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. Recursos transferits pel govern central per sumar i no per reemplaçar allò que haurien de fer i no fan les comunitats que, com Catalunya, tenen les competències transferides.

Li pregunto, doncs, President, creu que des del Govern s’estan fent tots els esforços necessaris, destinant tots els recursos i donant totes les facilitats possibles a les víctimes de violència masclista?

*******************

Molt honorable president.

Creiem que des del Govern de Catalunya, no s’està fent tot el que s’hauria de fer. Li he posat exemples ben concrets.

President és obvi que cal reforçar les actuacions del Govern en l’àmbit de la prevenció i de lluita contra la violència masclista i per prevenir situacions de discriminació de les dones i de violència masclista des de la petita infància i al llarg de la vida.

Jo no dubto de la seva bona voluntat. Demostrin amb fets i recursos que la lluita contra la violència masclista és realment una prioritat pel govern que vostè presideix. I que es compleixen les resolucions del ple específic que sobre aquesta qüestió vam celebrar.