Pregunta al president de la Generalitat

Publicat el 21/05/2020
Miquel Iceta


Gràcies, senyor president.

Molt Honorable president de la Generalitat,

En començar aquesta pregunta vull recordar les víctimes de la Covid-19, traslladar el suport a la gent que està lluitant contra la malaltia per superar-la i un reconeixement a l’esforç de tots i totes que estan ajudant a les residències, als hospitals, als CAPS, a lluitar contra la malaltia.

Fa un mes, President, li vaig demanar que liderés un Pacte Català per a la Reconstrucció Social i Econòmica. Vam tenir una discussió sobre si era “reconstrucció” o “construcció” el terme que més s’hi esqueia. Un pacte capaç de recuperar l’activitat econòmica, d’assegurar la màxima eficàcia de l’administració i la màxima qualitat dels serveis públics, d’impulsar un potent Fons Català per la Reconstrucció que arribi a les empreses, els autònoms, els treballadors i les famílies. Un pacte capaç d’assegurar la igualtat d’oportunitats, de reduir els desequilibris territorials, de promoure la sostenibilitat, i d’impulsar la indústria, la recerca i la innovació. Un pacte que reunís el govern, les forces polítiques, els agents econòmics i socials i les institucions del món local.

President, ha passat un mes, hem sabut que el Govern s’està organitzant per tenir a punt el seu plantejament i avui vull preguntar-li: quan té previst convocar les forces polítiques, els agents econòmics i socials i les institucions locals per posar-nos a treballar conjuntament per assolir aquest imprescindible pacte català.

*****

Miri, President, sempre he pensat que vostè estaria millor fent oposició al Congrés dels Diputats que governant Catalunya. Li he de dir que vostè cada diumenge es veu amb el president del govern d’Espanya, i en porten 10 de reunions d’aquestes. No és el cas a Catalunya. Per tant, abans li deien “fer és millor que dir” o “la millor manera de dir és fer”. Faci-ho. No ho faci només perquè li demana el nostre grup parlamentari, potser això no és raó suficient. Però fins i tot ha rebut recentment una carta de Foment, de PIMEC, de CCOO i de la UGT en què li demanen que es convoqui de manera urgent la Comissió de Seguiment del Diàleg social.

Hi ha un clam pel diàleg a la societat catalana, un clam que no només és polític, un clam que no només és partidista, que és sentit, volgut i estimat per molta gent. I, per tant, malgrat les seves respostes com sempre extemporànies, mà estesa i plena disposició per ajudar des del sistema educatiu al sistema sanitari al redreçament conjunt del nostre país. Gràcies.