Pregunta al president de la Generalitat

24/07/2019

Gràcies, president.

Molt Honorable president de la Generalitat,

En la darrera sessió de control vaig fer-li una pregunta sobre els incendis a propòsit del foc de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues, que es va originar a La Torre de l’Espanyol. En el decurs de la pregunta vaig expressar la nostra preocupació pels greus i creixents desequilibris territorials del nostre país, pels fenòmens de despoblació, envelliment, empobriment i abandó del territori.

És per això que avui vull centrar la meva pregunta en això: què està fent i què pensa fer el seu govern per tal d’afrontar aquesta situació.

****************************

Gràcies president. Celebro que hi hagi una coincidència en la preocupació i fins i tot en les visites, jo vaig tenir també l’oportunitat de visitar la zona afectada i parlar amb força gent. Però em permetrà que li digui que, ens sembla, almenys durant aquest primer any de govern, això no ha estat una prioritat i que, per tant, la resposta que ens dona és insuficient.

Té vostè raó. Això necessita d’un consens català, però també d’un pacte d’Estat i fins i tot d’un compromís europeu. El repte és tant important que segurament no podem afrontar-lo sols. Perquè la magnitud dels reptes demogràfics i territorials ho aconsellen.

Efectivament són moltes les mesures a fer: les mesures fiscals i financeres que promoguin l’activitat econòmica i millorin la qualitat de vida i els serveis en les zones rurals que estan patint despoblació. Necessitem instruments d’actuació específics i també una legislació pròpia del món rural i de les zones de muntanya, així com el desplegament de la llei d’espais rurals.

President, des del nostre punt de vista els boscos estan massa abandonats. Cal revisar el Pla General de Política Forestal. I cal, en general, incrementar els recursos per finançar les polítiques necessàries per abordar el despoblament.

I potser, President, i ho poso a la seva consideració, caldria fixar objectius prioritaris, perquè és veritat que de vegades parlem molt en genèric. I jo m’arrisco a mencionar tretze comarques en les que la despoblació és ja una realitat perquè han perdut més del 5% de la seva població en els darrers vuit anys. Es tracta de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Baix Ebre, el Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta.

President, li demanem que s’actuï amb contundència i amb urgència i amb la profunditat que calgui. Vostè ha demanat col·laboració, té per endavant la nostra.

Cal començar per aquestes que podríem anomenar Comarques d’Obligada Reactivació, perquè és de justícia i serà en benefici de tot el país.